سلام، من اوزگور آسلانداغ مدیر بخش تبلیغ و بازاریابی مرکز لقاح مصنوعی نوافرتیل هستم. مرکز لقاح مصنوعی نوافرتیل به غیر از خدمات درمانی، ترانسفر فرودگاه، اسکان در مهمانسرای مرکز لقاح مصنوعی نوافرتیل یا خدمات هتل در نقاط مورد نظر بیماران و همچنین خدمات مترجمی را برای بیماران خارجی فراهم می کند. دلیل ترجیح مرکز لقاح مصنوعی نوافرتیل توسط بیماران خارجی این است که ما یک مرکز قابل اعتماد هستیم که از قوانین اخلاقی پیروی می کند ، میزان موفقیت ما زیاد است ، تجربه علمی پزشکان ما و زیرساخت های ما برای تحقیقات ژنتیکی قوی است. علاوه بر این ، ما مرکزی هستیم که به فکر مخارج بیماران هستیم و به بیماران با هزینه مشاوره اول با تجهیزات باکیفیت در آزمایشگاههای خود به بیماران کمک می کنیم. توصیه های ما به بیمارانی که برای اهداف درمانی به مرکز لقاح مصنوعی نوافرتیل مراجعه می کنند به شرح زیر است: ما تضمین می کنیم که مرکز ما مرکزی موفق و قابل اعتماد است و خدمات انتقال ، اسکان ، ارتباطات و مترجم توسط مرکز ما در طول درمان ارائه می شود و اینجا با مشکلی روبرو نخواهند شد. ما منتظر همه بیمارانی هستیم که قصد دارند در مرکز لقاح مصنوعی نوافرتیل صاحب فرزند شوند. برای همه روزهایی سرشار از سلامتی آرزو می کنم.